Referenties

Stille kracht

Als stichtingsbestuur dat trainingen en methodieken aanbiedt voor de empowerment van jongeren, hebben wij de professionele inbreng van Yvette Nikolic als zeer waardevol ervaren in onze boeiende opstartfase. 

Yvette is te karakteriseren als een stille kracht. Een innemende persoonlijkheid die zich niet op de voorgrond stelt. Zij verstaat de kunst zich prettig geruisloos en tegelijkertijd scherp resultaatgericht op te stellen. Ze stelt zich met zichtbare accuratesse ten dienste van de inhoud, het proces en de interacties.

Yvette smeedt voortdurend de verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op cruciale momenten weet zij met een ogenschijnlijk simpele vraag een proces vlot te helpen trekken. Het is zeer prettig om in iedere ontwikkelingsfase een professional als Yvette erbij te hebben die de grote lijn vasthoudt en voortdurend hoge kwaliteit levert.

Shari van den Hout | Chairwoman at the You!nG foundation | april 2014